Tænk Change Management ind i den digitale strategi

Onsdag d. 28. september faciliterede jeg sæsonens første møde i netværksgruppen Digital Change Management #VidenDanmark. Dagens tema var at drøfte, hvordan der kan udarbejdes digitale strategier og handlingsplaner, der også involverer change management.

Baggrund for diskussion:

Virksomheder og organisationer har digital transformation/ turnaround på agendaen, de forsøger kontinuerligt at omstille sig til at kunne imødekomme kundernes og brugernes krav og forventninger. Jo større forandring der igangsættes, jo større organisatorisk og menneskelig påvirkning – og dermed jo større behov for change management.

Evnen til at bistå digitale projekter med den rigtige interne change management er en udfordring i mange virksomheder. Ledelsen har først og fremmest fokus på at formulere digital strategi, handlingsplan samt business case for, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for bedst at støtte op om kunde- eller brugerrejsen. De forholder sig i mindre grad til, hvordan de får virksomhedens ansatte med på den digital rejse. I mange tilfælde slet ikke. Dét er en udfordring, for i sidste ende er de ansattes evne og vilje til at tilpasse sig en digital hverdag en forudsætning for den samlede digitale gevinstrealisering.

Efterfølgende reflektioner samt anbefalinger:

Jeg har efterfølgende formuleret følgende anbefalinger til, hvordan man kan integrere change management i strategi, handlingsplaner samt organisering.

Anbefalinger til den digitale strategi

 • KEND DINE INTERNE MÅLGRUPPER: Sæt dig ind i dine interne målgrupper på samme måde og med samme ihærdighed, som du sætter dig ind i eksterne målgrupper. Identificer virksomhedens brugergrupper samt digitale personaer og imødekom dem aktivt i hele projektforløbet.
 • DEFINER KLAR VISION FOR FORANDRINGEN: Indsæt et afsnit i den digitale strategi, der præcist formulerer, hvad de ønskede overordnede forretningsmæssige resultater og fordele fremadrettet vil være – i et medarbejder perspektiv. Formulér også hvilken ”tilstand” organisationen og medarbejderne vil være i, når forandringerne er gennemført. Brug gerne stærke statements, eks. ”I 2018 er vi Danmarks bedste digitale arbejdsplads” eller ”Vi har Danmarks stærkeste digitale profiler”.
 • SÆT VÆRDI PÅ CHANGE MANAGEMENT: Formulér målbare benefits, der tydeliggør værdien af at investere tid og ressourcer i change management. Udarbejd KPI’er, der forholder sig til aktiviteter i regi af change management i relation til eks. reduktion i sygefravær, personale afgang, øget medarbejdertilfredshed.
 • BESKRIV FORUDSÆTNINGERNE FOR SUCCESFULD EKSEKVERING: Indsæt et afsnit i den digitale strategi, der overordnet beskriver de organisatoriske og medarbejdermæssige forudsætninger for at eksekvere den digitale strategi.
 • BESKRIV HVORDAN KOMMUNIKATION OG IMPLEMENTEING OVERORDNET SKAL HÅNDTERES: Indsæt et afsnit i den digitale strategi, der beskriver virksomhedens overordnede approach ift. kommunikation og implementering. Har til formål at være retningsgivende og sætte niveauet ift. planlægning og eksekvering af de enkelte digitale tiltag.

Anbefalinger til den digitale handlingsplan

 • BESKRIV ’WHATS IN IT FOR ME”: I handlingsplanens formulering af de enkelte initiativer og projekter skal det tydeligt fremgå, hvad den helt konkrete håndgribelig værdi er på alle niveauer i organisationen. Afdæk hvad der er relevant for de enkelte brugergrupper og digitale personaer, dvs. besvar ’What’s in it for me’.
 • PLANLÆG POST-AKTIVITETER: Sørg for at planlægge opfølgende aktiviteter efter lancering for at sikre fokus på forankring og gevinstrealisering. Omsæt kendte virkemidler til et change management perspektiv, eks. ved anvendelse af følgende funktioner:
  • Hyper Care
  • “Floor-Walker”
  • After Sales Service

Anbefalinger til den digital organisering

 • GØR CHANGE MANAGEMENT TIL EN DEL AF DIN PROJEKTCYKLUS: Sørg for at change management aktiviteter er indarbejdet og integreret i virksomhedens projektmodel, og at der ved hver ’gate’ afleveres status ift. fremdrift samt risici ift. eksekvering og gevinstrealisering.
 • CHANGE MANAGEMENT KRÆVER KULTURBÆRERE: Sørg for at der er min. 50% interne ressourcer i dit change management team. Hvor eksterne ressourcer kan bidrage med nye metoder og ideer til aktiviteter, er interne ressourcer en forudsætning for intern forankring. De interne ressourcer kender organisationen og kulturen og de har et indgående kendskab til brugergrupper samt personaer. Det ideelle change management team er en blanding af interne og eksterne ressourcer.
Reklamer
Lagt i Digital Strategi, Digital Transformation

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Arkiver
Kategorier
Follow digitalchange on WordPress.com
%d bloggers like this: